„Maminko a tatínku,

do Bolešína jsem dojel/a v pořádku v cca 9:45 hodin. Cestou nikdo nezvracel a všichni byli v „poho“.  Je to tu hezké, neprší. Mějte se hezky Vaše dítě – cestovatel.“

Prázdninový provoz MŠ ZVÍDÁLEK

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ    15. 7 – 2. 8. 2019

 Provoz MŠ:        6:30 – 16:45 hod.

Stravné:              35,-  Kč/den  (děti 3-6 let)
     40,-  Kč/den  (děti 7 leté)

Školné:               320,-Kč

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ se platba za odhlášenou stravu vyúčtuje a vrátí. Školné se nevrací.

Výdej žádostí o přijetí s evidenčním listem:

Úterý 9. dubna 13:00 – 16:30

Příjem žádostí a evidenčního listu potvrzeného lékařem:</

Úterý 16. dubna 13:00 – 16:30

Vydávání rozhodnutí a platby za prázdninový provoz:

Středa 24. dubna 13:00 – 16:30

Kritéria pro přijímací řízení, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

  1. Bydliště v městské části Brno – Bystrc
  2. Věk dítěte (od nejstaršího)

Zápis do MŠ ZVÍDÁLEK

Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu :  9.4. 2019 od 8.00  do 10.00 hod.

Sběr přihlášek : 2. 5. 2019     8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

                                    3. 5. 2019     8:00 – 12:00    13:00 – 16:00

K zápisu si vezměte :

přihlášku, rodný list dítěte a váš občanský průkaz.
Jmenované doklady předložte v originále, totéž platí i pro lékařské potvrzení na přihlášce. 

Zveme Vás na  „DNY OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ“,
které se budou konat ve dnech 1. 4. –  2. 4.. 2019 od 8.00 – do 10.00 hod.        

Prázdninový provoz 2018/2019

Vzhledem k tomu, že se v termínu prázdninového provozu MŠ Laštůvkova 57/59, bude realizovat zateplení fasády, které není ještě rozhodnuto, jsou navrženy 2 varianty na konání prázdninového provozu.

1.varianta /pokud by se zateplení fasády uskutečnilo v MŠ Laštůvkova – je zajištěn provoz v MŠ Kachlíkova 17 a v MŠ Kamechy, v následujících termínech/:

1.7. – 12.7.     MŠ Štouračova 23, MŠ Kachlíkova 21
15.7. – 26.7.     MŠ Kachlíkova 19, MŠ Kachlíkova 17
29.7. –   2. 8.     MŠ Kachlíkova 17
5.8. –  9. 8.     MŠ Kamechy
12.8. – 23.8.     MŠ Kamechy, MŠ Heyrovského 13

2.varianta /pokud by se zateplení fasády v MŠ Laštůvkova neuskutečnilo – bude provoz v uvedeném termínu v MŠ Laštůvkova/

 1. 7. – 12.7.      MŠ Štouračova 23, MŠ Kachlíkova 21
15.7. – 26.7.      MŠ Kachlíkova 19, MŠ Kachlíkova 17
29.7. –  9. 8.      MŠ Laštůvkova 57/59
12.8. –  23.8.      MŠ Kamechy, MŠ Heyrovského 13

26. 8. – 30. 8. 2019 provoz všech MŠ uzavřen

 /5 dnů přípravný týden/

Školní rok začíná v pondělí  2. 9. 2019

O vydávání přihlášek k prázdninovému provozu, dalších informacích na jednotlivých školách a o realizaci zateplení v MŠ Laštůvkova, budou rodiče před vydáváním přihlášek k prázdninovému provozu včas informováni.

 

Den matek – foto

21.3. v 8:30 proběhne ve školce fotografování dětí. Náhled fotografie je k dispozici ve vestibulu školy.

Plavání

Termín:  5. 2. 2019 – nejdéle do 4. 6. 2019              15. lekcí
Čas: 9.00 – 9.45
Odjezd od školky: cca 8:00
„Plaváčci“ budou mít na 7.30 hod nachystanou svačinu.
Cena při počtu 20 dětí: 2 040 Kč
Dítě, které se přihlásí do plavání, musí být samostatné při sebeobsluze.
Potřebovat bude: koupací čepici, plavky, ručník a tuhé mýdlo

Přihlásit na plavání se můžete od 7. 1. do 9. 1. 2019 u paní ředitelky v Beruškách v pondělí a středu od 7 do 10 hodin, v úterý od 12.30 do 16 hodin.

Změna postupu při odhlašování a používání návleků

V rámci nového nařízení GDPR jsme nuceni zrušit od LEDNA 2019 jak odhláškový list umístěný na parapetu ve vestibulu, tak sešit, kde jste psali, když jde dítě po obědě domů.

Odhlášení lze pouze emailem nebo telefonicky:

  • mskachlikova17.strava@gmail.com
  • 546 224 373.

V každé třídě Vám paní učitelka sdělí informaci, jakým způsobem budete nahlašovat, že dítě jde „PO O“.

Pravidla zůstávají stejná.

(PO do 7:00hod, zbylé dny do 13:00 den předem)

Dále bude změna u používání návleků :

Motýlci a Žabky se budou přezouvat ve svých šatnách, rodiče budou mít návleky až před vstupem do třídy.

 

 

Vážení rodiče

prosím o zaplacení školy v přírodě do 20. 1. 2019 na účet školky. Variabilní symbol dostanete u paní učitelky.
Děkuji Hana Mišková

Lampionáda

Ve čtvrtek 1. 11. v 16.30 hod se všichni sejdeme ve svých třídách – rodiče, děti i paní učitelky. Každá třída si vyrobí malé překvapení a za doprovodu písní a lampionů, přinesených z domu, se vydáme do tmy hledat ducha naší školky.

Co potřebujete? Dobrou náladu, odvahu a hlavně lampion.