Den tatínků

Milí tatínci,

zveme Vás na přátelsky strávené odpoledne.

Ve Vašich třídách se 30. 5. v 16 hod. budete mít přichystané malé překvapení.

S sebou potřebujete jen dobrou náladu a smysl pro humor.

Platby

Vážení rodiče,

poslední platbu za školné a stravné prosím

do 15. června 2024.

Stravování během letního provozu se bude hradit z přeplatků nebo individuálně. Přeplatky za stravu se budou posílat do konce srpna na účet, ze kterého chodily platby.

Prosím uhradit do 15. června i školné za letní období.

Částka je 315 Kč, kterou hradí všechny děti, kromě povinné předškolní docházky.

Někteří ještě nemáte zaplacenou kulturu. Prosím o úhradu do konce května.

Den maminek aneb Máma nebude sedět v koutě

A to v úterý 14. 5. v 16 hod.

Vstup bude jen a pouze malou brankou od parku. Hned za ní Vás bude čekat první úkol. A pak hurá pro svoje dítko, které Vám bude pomáhat v těch dalších.

Nebojte, bude to pohodička. Jen nechejte lodičky a šaty doma. Sportovní nebo pohodlné oblečení bude zapotřebí a něco na pití také.

Závěrečná zkouška k dosažení hodnosti„Čaroděj/ka 1. kategorie“

Závěrečná zkouška k dosažení hodnosti

 „Čaroděj/ka 1. kategorie“

Zkouška proběhne v pondělí 29. 4. 2024 na pozemku školy. Slavnostní uvítání bude v 16 hodin.

Povolené pomůcky: sportovní obuv a oblečení, dobrá nálada, špekáčky a k nim potřebné ingredience.

Z důvodu možného vniknutí různé havěti hmyzové a hrabošovité bude budova školy opuštěna v 15:50 hod.

Občerstvení zajistí firma Terezíra a spol.

Příprava na zkoušku bude po celý

den v prostorách školy.

Divadlo Radost

Ve středu 17. dubna s dětmi pojedeme do divadla Radost na představení

OPERKY

Budulínek, Červená Karkulka, O dvanácti měsíčkách, O Šípkové Růžence

Něco většího než písnička, ale menšího než muzikál.

Na představení pojedeme autobusem. Ze školky budeme odcházet v 8:25 hod.

Autobus odjíždí ze zastávky Ondrouškova v 8:35 hod.

Svačinu budeme mít s sebou ze školky.

Na oběd se vrátíme do školky.

Zápis do MŠ 2024/25

MŠ ZVÍDÁLEK je zařazena do sítě Zdravých mateřských škol – škol podporujících zdraví. Naším cílem je rozvíjet u dítěte jeho tělesný a psychický vývoj s ohledem na jeho individualitu, zdravý životní styl, kladné mezilidské vztahy a spolupráci s rodinou. 

Další informace o škole se dozvíte na webových stránkách www.mszvidalek.cz

Sběr přihlášek 13. 5. a 14. 5. 2024 – osobně v době od 8,00 – 12. 00 a od 13,00 do 16.00 hod. v ředitelně školy – šipky vás povedou 🙂

Doklady k zápisu:                      

  • Rodný list
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 

Den otevřených dveří bude 18. 4. od 8 do 10 hodin – pozor změna (původně bylo 23. 4.) z důvodu akcí v MŠ.

Od 2. května do 24. června bude každé úterý od 9:45 do 11:45 hod. hravé dopoledne pro děti, které nenavštěvují MŠ.

Babi, dědo, pojď si hrát

„Babi, dědo, pojď si hrát“
ve čtvrtek 11. 4. v 16 hod. srdečně zveme všechny babičky a dědečky na retrohrátky. Přineste si s sebou dobrou náladu, pohodlné oblečení, brýle … 😊

Maminko a tatínku, pokud se žádný z retrodospělých nemůže dostavit a chcete, aby si odpoledne užilo i Vaše dítko, tak oblečte retrooděv a přidejte se k nám.

P.S. Můj věk mě už do retrodospělých lehce řadí také, tak se prosím za to oslovení nezlobte.

Brigáda ve školce aneb Aktivní odpočinek s přáteli

Kdy: sobota 6. 4. 2024

V kolik: 8:30 hod.

Kde: zahrada a prostory MŠ

Co je v plánu: seřízení branky – odšroubovat rám a správně našroubovat + seřídit držící šrouby (nevím, jak to popsat, ale ukážu, co myslím 😊)

oprava zámku – u vzduchotechniky, aby to šlo zavírat

vymyšlení jednoho zámku a kliky – dveře na chodbě u Motýlků – zámek nemáme, protože tam jsou prastaré dveře

 oprava vyvýšených záhonků, obalení IBC nádrže – tatínek od Julinky „Beruškové“ si toto už zamluvil a nachystal materiál

 oprava nátěru schodiště – barvu a štětec máme

 oprava žaluzií – nějaké součástky máme

 přeházet kompost – vidle, hrábě, lopaty máme

sešroubovat židličky – jen nevím, jakým šroubem

oprava vodovodních baterií – máme nějaké sikovky, ale to je vše

našroubovat věšáčky – aku máme, věšáčky a dřevo taky

do ztvrdlé hlíny udělat díru a zasadit floxi – rýč máme

vykopeme bodláky – máme čím

upravíme kačírek – lopaty máme

zbrousit a natřít lavičky a stolky, možná vyměnit i nějakou tu laťku – toto bude asi největší oříšek. Nemáme na to vůbec nic a víme, že to je příšerná dřina. Dělali jsme to už za prvního covidu.

Kdo: Všichni, kteří nám chtějí pomoct, malí i velcí, mladí i ti starší. Prostě všichni jste zvaní. Každá ruka se hodí, moudrá rada a milý úsměv. A kdo už teď ví, čím a s čím může a chce pomoct, tak se prosím napište ve vestibulu.

Mix informací

Vážení rodiče,

začínají se scházet informace k letnímu zápisu (V tuto chvíli je máme jen z MŠ Kamechy). Další informace budu dodávat průběžně do již vyvěšeného euro obalu. Tak si to prosím občas projděte nebo si hlídejte webové stránky požadované MŠ. Do konce března, prosím, nahlaste ve třídách docházku svého dítěte v našem termínu, tj. 29.7.-9.8. Školné bude za toto období 315 Kč – platí se v červnu a všichni, kromě povinné předškolní docházky.

 

Do konce března prosím o zaplacení kroužků a kultury. Kdo nepřinesl ještě toaletní potřeby, tak prosím i o ně.

 

  1. – 7. 3. půjdou děti do knihovny po třídách. Nejpozději v 8:30 hod. ať je vaše dítě ve třídě, aby stihlo veškeré informace, svačinu a odejít se svojí třídou.

Letní provoz – informace k zápisu

Provoz MŠ ZVÍDÁLEK

29.7. – 9. 8. od 6.30 do 16.30 hod.

Školné: 315 Kč
Stravné: 50 Kč /den děti od 3. – 6. let
55 Kč /den děti s odloženou školní docházkou

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte na letní provoz:
Na www stránkách MŠ ZVÍDÁLEK – Úřední deska – dokumenty ke stažení:

  • Žádost o přijetí – léto
  • Evidenční list – bez lékařského potvrzení
  • Přihláška ke stravování
  • GDPR

+ kopii přihlášky nebo evidenčního listu, kde máte lékařské potvrzení ze své kmenové MŠ.

Pokud nemáte možnost tisku:
vydávání dokumentů 8. 4. 2024 – po tel. domluvě

Příjem žádostí a ostatních dokumentů:

15. 4. od 7:30 – 10:00.Berušky

               10:00 – 16:30 – ředitelna

Vydávání rozhodnutí s pokyny k platbě:

22. 4. od 7:30 – 13:00 ředitelna

                13:00 – 16:30 – Berušky

 

V případě nepřítomnosti dítěte v prázdninovém provozu se školné nevrací.

 

Kritéria přijetí:

  1. Trvalé bydliště dítěte
  2. Věk dítěte