Plavání

Od pondělí 9. ledna 2023 budeme jezdit na plavání do Kohoutovic. Budeme odjíždět v 10:00 h autobusem od školky. Na oběd se vrátíme zpět do školky.

Prosíme rodiče, aby ve třídě potvrdili, že platí přihlášení jejich dítěte- viz seznam.

S sebou děti potřebují: plavky, ručník, plavací čepici, přezůvky na bazén. Plavací brýle – podle potřeby. Lahev s pitím. To vše sbalené do batůžku.

Pokud mají holčičky dlouhé vlasy, prosím zaplést do copu nebo učesat do culíku a dát držící sponky, abychom vlasy snadno schovali do čepice.

Platba za plavání se posílá na účet plavecké školy – informace obdrží každý účastník od paní učitelky ve své třídě – po dodání plaveckou školou.

Cena: cca 2 500 Kč 10 lekcí + doprava

Prosinec

5. 12. nás navštívil Mikuláš, čert i anděl.

V týdnu 5.- 9. 12. budeme péct i nepéct cukroví.

13. 12. v 9 hod. přijede divadlo Květinka s Vánočním příběhem.

15. 12. v 16 hod. se sejdeme na školním hřišti – všichni oblečeni v bílém a užijeme si vánoční atmosféru. Když nám nebude přát počasí, tak vymyslíme nějakou alternativu.

21. 12. bude dopoledne plné vánočních tradic, proto si uděláme sváteční den ve „společenském“ oblečení.

Ten den nebude Pohybové dovádění a den poté (22. 12.) nebude keramika.

23. 12. začínají prázdniny. Školka bude zavřená, tichá a těšící se na 3. 1. 2023, kdy se zase otevře a možná bude plná překvapení.

Klidné prožití vánočních svátků, celých prázdnin a celý rok 2023 plný štěstí a zdraví vám všem přeje MŠ ZVÍDÁLEK.

Pohybové dovádění

Z pracovních důvodů 21. 12. odpadá Pohybové dovádění.

Nahrazeno bude plynule v přechodu do dalšího pololetí.

Děkuji za pochopení.

Zamykání zahrady

Vážení rodiče, ve čtvrtek 3. 11. v 16 hod.  bude společná akce Zamykání zahrady. Budete potřebovat pohodlné oblečení, šikovné ruce a vařenou bramboru (počet záleží na vás) zabalenou v alobalu. Pití zajistí MŠ.

Podzimní prázdniny

Vážení rodiče,

pokud vaše dítě nebude chodit o podzimních prázdninách 26. – 27. 10., odhlaste si prosím stravu.  

Docházku v tyto dny prosím sdělte paním učitelkám do pátku 21. 10.

Děkuji Mišková

Hádanky pro všechny

Ve čtvrtek 6. 10. v 16 hodin všechny očekáváme na školním hřišti, kde se dozvíte, co vás čeká.

Budete potřebovat něco, čím můžete psát, kreslit, počítat – jedna tužka nebo propiska stačí. 😊

Pohodlné oblečení, boty, dobrou náladu a smysl pro humor „vemte“ s sebou taky.

Nezapomeňte si nastudovat „Vývoj předškolního kurikula“ – děti ho dostaly do skřínky.

Na zahřátí rozděláme oheň. Kdo si bude chtít něco opéct, přinese si suroviny z domu.

A když se budeme na paní kuchařky hezky usmívat, tak nám třeba něco dobrého uvaří.

Školné 2022/23

Pro školní rok 2022/20223 je stanovena výše školného 570 Kč. Platbu prosím uhraďte do 15. dne v daném měsíci.

Děkuji Mišková

Dietní stravování

Vážení rodiče,
Ve  šk.r.2022/23 nebude naše školní kuchyně poskytovat dietní stravování.

Rodiče dětí, které mají určitá dietní či alergická omezení ve stravě , budou celodenní stravu nosit na každý den v jídlonosičích či jiných vhodných uzavřených nádobách (ne sklo!) a předají ji ráno učitelce ve třídě.
Poté bude strava ihned  uschována  do chladících zařízení  a v příslušném čase za dodržení všech hygienických požadavků vč. ohřevu bude dítěti podána.
Pitný režim tj. voda, čaj….bude zachován v plném rozsahu po dobu celého dne.
Při  odchodu dítěte si rodiče odnesou použité jídlonosiče domů.
Dítě nebude přihlášeno do stravování, úhrada nebude požadována.

Ivana Baláková, vedoucí  ŠJ