Spolupráce s rodiči

  • každodenní kontakt při předávání dětí
  • účast rodičů na vzdělávacím procesu schůzky s rodiči
  • společné akce pro děti a rodiče (výtvarné dílny, slavnosti v MŠ apod.)
  • ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost
  • pedagogové informují rodiče o pokrocích dítěte, chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost
  • mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis