Informace o škole

Mateřská škola je umístěna na samém okraji města v rekreační oblasti nad brněnskou přehradou. Zalesněné území nabízí dětem nejrůznější možnosti sportovního vyžití, stejně jako školní zahrada s pískovišti a dřevěnými průlezkami.

Školu tvoří jednopatrová budova se třemi prostornými třídami a příslušenstvím, do kterých dochází celkově 75 dětí. Třídy jsou věkově smíšené.
Zřizovatelem je Statutární město Brno, MČ Brno–Bystrc. Mateřská škola má od roku 1994 právní subjektivitu.

Od roku 2001 jsme zařazeni Státním zdravotním ústavem v Praze do sítě „Zdravých mateřských škol – škol podporujících zdraví“. Jsme si vědomi toho, že člověk, který se snaží podporovat svoje zdraví, cítí v tomto směru odpovědnost nejen za sebe, ale i za své nejbližší, rodinu, spolupracovníky, lidi v obci a celou společnost.