Odhlašování stravy

Odhlašování stravy

V naší MŠ  je nainstalován program VIS www.strava.cz číslo jídelny 6807
bližší informace vám byly zaslány na email.

Děti jsou na stravu automaticky přihlášeny . V případě plánované  nepřítomnosti provádějte odhlášky v tomto programu nejpozději den předem do 13.00 hod (lze i o víkendu, vždy jen do 13. hod.).

Ve velmi nutných případech lze odhlásit jen v pondělí  nejpozději do 7.00 hod.  telefonicky  na tel. č. 546 224 373 (ŠK) nebo na strava.cz.

Pokud nestihnete stravu odhlásit, první den nepřítomnosti  si obě můžete vyzvednout
od  11.30 – 11.45 hod.
Strava se vydává do Vámi přineseného jídlonosiče.

Kontakt do školní kuchyně je pouze pro záležitosti týkající se stravování.