Platby

Vážení rodiče,

poslední platbu za školné a stravné prosím

do 15. června 2024.

Stravování během letního provozu se bude hradit z přeplatků nebo individuálně. Přeplatky za stravu se budou posílat do konce srpna na účet, ze kterého chodily platby.

Prosím uhradit do 15. června i školné za letní období.

Částka je 315 Kč, kterou hradí všechny děti, kromě povinné předškolní docházky.

Někteří ještě nemáte zaplacenou kulturu. Prosím o úhradu do konce května.