Zápis do MŠ 2024/25

MŠ ZVÍDÁLEK je zařazena do sítě Zdravých mateřských škol – škol podporujících zdraví. Naším cílem je rozvíjet u dítěte jeho tělesný a psychický vývoj s ohledem na jeho individualitu, zdravý životní styl, kladné mezilidské vztahy a spolupráci s rodinou. 

Další informace o škole se dozvíte na webových stránkách www.mszvidalek.cz

Sběr přihlášek 13. 5. a 14. 5. 2024 – osobně v době od 8,00 – 12. 00 a od 13,00 do 16.00 hod. v ředitelně školy – šipky vás povedou 🙂

Doklady k zápisu:                      

  • Rodný list
  • Místo trvalého pobytu dítěte
  • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře 

Den otevřených dveří bude 18. 4. od 8 do 10 hodin – pozor změna (původně bylo 23. 4.) z důvodu akcí v MŠ.

Od 2. května do 24. června bude každé úterý od 9:45 do 11:45 hod. hravé dopoledne pro děti, které nenavštěvují MŠ.