Kontakty

Provoz školy              6.30 hod. – 16.45 hod.
Ředitelka školy         Bc. Hana Mišková
Telefon MŠ                 546 220 081
Vedoucí ŠJ                  Bc. Lenka Matějíčková
Telefon ŠJ                    546 224 373   (odhlašování stravy)
E-mail MŠ                    mskachlikova17@gmail.com
E-mail ŠJ                      mskachlikova17.strava@gmail.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Alena Straubová, advokátka
Smetanova 8, CZ-602 00 Brno
tel. +420/541 556 155
email: office@akstraubova.cz