Zaměření školy

Od roku 2001 zařazeni Státním zdravotním ústavem v Praze do sítě „Zdravých mateřských škol“ – tj. „škol podporujících zdraví“. Toto ohodnocení znamená, že jsme přistoupili na určitá filosofická východiska a principy činnosti. Na základě modelového projektu „Kurikulum podpory zdraví v mateřských školách“ jsme si vytvořili vlastní výchovný program „Kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Kachlíkova 17“ v souladu s podmínkami naší školy. Certifikát, opravňující školu používat tento název, musíme pravidelně každé tři roky na základě dosažených výsledků znovu obhájit.

Stěžejním cílem našeho programu je, abychom naučili děti základům zdravého životního stylu, úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví. Dětem jsme vytvořili podnětné a estetické prostředí podporující jejich všestranný rozvoj. Během pobytu v mateřské škole mají děti dostatek příležitostí ke spontánnímu pohybu. Činnosti jsou dětem nabízeny s ohledem na jejich věk, možnosti a schopnosti.

Pečujeme o zdravou výživu dětí, která výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu. Do jídelníčku zařazujeme pestrou a vyváženou stravu s dostatkem ovoce, zeleniny, libového masa, ryb, luštěnin a obilovin.

Velký důraz klademe na kvalitu mezilidských vztahů – důvěra, úcta, spolupráce, což zpětně ovlivňuje chování dětí a rodičů. Tím, že je mateřská škola otevřená rodičům znamená, že mají možnost se zúčastňovat výchovně vzdělávacího procesu, poznávat způsob naší práce, získávat více informací o svém dítěti, konzultovat s námi svoje názory. Neméně důležité pro rodiče je poznání, že o jejich dítě je dobře postaráno a oni se mohou klidně věnovat své práci.