Školné 2022/23

Pro školní rok 2022/20223 je stanovena výše školného 570 Kč. Platbu prosím uhraďte do 15. dne v daném měsíci.

Děkuji Mišková

Dietní stravování

Vážení rodiče,
Ve  šk.r.2022/23 nebude naše školní kuchyně poskytovat dietní stravování.

Rodiče dětí, které mají určitá dietní či alergická omezení ve stravě , budou celodenní stravu nosit na každý den v jídlonosičích či jiných vhodných uzavřených nádobách (ne sklo!) a předají ji ráno učitelce ve třídě.
Poté bude strava ihned  uschována  do chladících zařízení  a v příslušném čase za dodržení všech hygienických požadavků vč. ohřevu bude dítěti podána.
Pitný režim tj. voda, čaj….bude zachován v plném rozsahu po dobu celého dne.
Při  odchodu dítěte si rodiče odnesou použité jídlonosiče domů.
Dítě nebude přihlášeno do stravování, úhrada nebude požadována.

Ivana Baláková, vedoucí  ŠJ

Informace ze školní kuchyně

Veškeré aktuální informace k platbám ve šk. roce 2022/23 , odhlašování stravy,atd.  naleznete v sekci Jídelna.

Děti budou automaticky přihlášeni na měsíc září, prosím ,v případě nepřítomnosti, odhlašovat zavčas!

Ivana Baláková, vedoucí stravování

 

Třídní schůzka

Vážení rodiče,

v úterý 6. 9. 2022 v 17 hodin vás všechny zveme na třídní schůzku, která se bude konat v prostorách třídy Berušek.

Mišková