Vážení rodiče,

moc Vám všem, kteří mohli a nechali si své dítě doma, děkuji. Paní učitelky si tak mohly zajistit na některé další dny hlídání svých dětí. Příští týdny se nějak prostřídají, aby byl normální provoz školky. Ještě jednou Vám děkuji. Hana Mišková

Letní provoz – děti z jiných školek

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ    27. 7. – 7. 8.  2020
  Provoz MŠ:  6:30 – 16:45 hod.

Stravné:  35,-  Kč/den  (děti 3-6 let)
                      40,-  Kč/den  (děti 7 leté)
Školné:  250,-Kč
V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ se platba za odhlášenou stravu vyúčtuje a vrátí. Školné se nevrací.

Žádost o přijetí, evidenční list, formulář GDPR, přihlášku ke stravování naleznete na našich webových stránkách od 18. května 2020, vytiskněte si je prosím a vyplňte. Lékařské potvrzení pouze, pokud nebudete mít kopii z kmenové školky.

 Příjem žádostí, evidenčního listu,,kopie /přihlášky k předškolnímu vzdělávání nebo evidenčního listu /s lékařským potvrzením, kterou vydá rodiči kmenová mateřská škola:

Středa 27. května 2020 13:00 – 16:30 hod.

Vydávání rozhodnutí:

Středa 3. června 2020 13:00 – 16:30
Platby se budou provádět převodem na účty školy do 1. 7. 2020.

Kritéria pro přijímací řízení:

  • Bydliště v městské části Brno – Bystrc
  • Věk dítěte

Prosíme rodiče, aby respektovali termíny přijímacího řízení na letní provoz a přinesli potřebné formuláře.

Bc. Hana Mišková

                                                                                                 

Akce s rodiči nebo prarodiči

Vážení rodiče,

v průběhu dalších měsíců plánujeme akce, na které bychom vás chtěli pozvat:

24.3. v 16:00 „Babičko, dědečku, přečti nám pohádku“ – literární odpoledne s prarodiči

26.3. dopoledne Vynášení Morany

16. 4. od 15:00  oprava a úprava školní zahrady – desky na pískoviště, broušení a nový nátěr průlezek, případná jejich oprava, obrubníky k průlezce „Johaně“

28. 4. v 16:00 Slet čarodějnic a čarodějů

12. 5. v 16:00 Tvoření s maminkami

26. 5. v 16:00 Sportovní odpoledne s tatínky

4. 6. v 16:00 Rozloučení s předškoláky

POZOR ZMĚNA

28. 1. v 9.30 „Aby zoubky nebolely“

Platba kroužků, potvrzení školkového

a) tento týden 22.-24. 1 v době potvrzení daní
b) 3. 2. od 7.30 do 9:45 v Beruškách
5. 2. od 13:00 do 16:00 v Beruškách

Platba kroužků 2. pololetí

Zumba – 750,-       začátek 5. 2. 2020   13. lekcí

Hravá flétna – 350,-           4. 2. 2020

Hrátky s příběhy – 400,-     3. 2. 2020

Zdravotní cvičení – 800,-     2. 3. 2020

Všechny kroužky budou ukončeny na konci května. Zumba po odučení 13. lekcí. V době prázdnin a státních svátků se kroužky nekonají.

 

Platby prosím doneste do ředitelny školy v pondělí 27. 1. od 8:00 do 10:00 hod nebo do třídy Berušky ve středu od 13:00 do 16:00 hod.

 

Plavání

Ve vestibulu bude od úterý 7. 1. 2020 závazná přihláška na plavání. Z důvodu uzavření bazénu to bude jen 7 lekcí. Cenu v tuto chvíli nevím. Prosím, kdo má zájem, napište se.