Zaměstnanci

S láskou pečují o Vaše děti paní učitelky:

ve třídě Berušky
Bc. Lucie Morcinková
Bc. Hana Mišková

ve třídě Motýlci
Veronika Krejčiříková
Mgr. Bc. Veronika Buchtová, Dis.

ve třídě Žabky
Jana Bőhmová
Kamila Oblouková

O čistotu se stará paní Šárka Pokryvačová a Milada Ležatková.

Plná bříška má na starosti paní Bc. Lenka Matějíčková – vedoucí školní jídelny
a paní kuchařka Radka Veselá a Marie Bauerová