Platby dětí z ostatních školek – prázdniny

Prosím o uhrazení školného 270 Kč a stravy 40,- /den, s odkladem školní docházky 45,-/den od 1. 6. do 15. 6. 2021. Z důvodu rekonstrukce kotelny se budou uzavírat platby dříve. Pozdější platby proto nebudou akceptovány.

Děkuji Hana Mišková

Platba školného

Platba: za březen bude převedena na květen

za duben – “ – na červen

Někteří jste platby zastavili už v dubnu, prosím o provedení platby za květen (do 15. 5. 550,-), červen a srpen (do 15. 6. 820,-).

V červenci se nic neplatí, za srpen se platí polovina školného, i když dítě nebude chodit do školky.

Srpen 270,- prosím uhradit do 15. 6. 2021.

Ohledně stravy Vás bude informovat vedoucí kuchyně.

Otevření školky

10. 5. 2021 je provoz MŠ opět pro všechny děti. Třídy „pojedou“ v normálním režimu – Berušky, Motýlci a Žabky ve svých třídách, bez testování.  Ve středu 12. 5. budeme mít karneval – každá třída zvlášť.

Přeplatky

Vážení rodiče,

prosím, abyste přerušili platbu na školném i stravném. Informace ze stravy jste již dostali od paní vedoucí ŠJ. Školné, ti, co platí, bude převedeno na následující měsíce.  Březen-květen, duben-červen (pokud nás otevřou pro všechny děti) . Letní provoz se platí, i když dítě nebude chodit, ale jen 1/2 částky, tzn.  270 Kč. To se doplatí zvlášť nebo podle toho, jak nás otevřou. Peníze za 2. pololetí za kulturu budu vracet zpět na účet, ze kterého částka přišla v průběhu června. Školné v tuto chvíli platí děti rodičů IZS.

Mišková

odhlášení stravy

Od 12.04. 2021 jsou přihlášeny ke stravě pouze děti-předškoláci.

Pokud budete u těchto dětí potřebovat odhlásit, proveďte prosím individuálně.

Děkuji.

Ivana Baláková ,vedoucí stravování

Prodloužení uzavření MŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
– vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
– do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Letní docházka

Vážení rodiče,

do úterý 30. 3. 2021 do 12 hod. mi prosím napište na e-mail MŠ (mskachlikova17@gmail.com) docházku Vašeho dítěte v době letních prázdnin do naší MŠ – bude chodit/nebude chodit. Upozorňuji Vás, že z důvodu rekonstrukce kotelny bude naše školka zajišťovat provoz v prostorách MŠ Kavčí. Pokud od někoho nedostanu odpověď, budu to považovat, že o docházku v tu dobu nemá zájem. Požadované dokumenty pro docházku na jiné školky Vám budu scenovat a posílat od 6. – 9.  4. 2021.

Hana Mišková

 

Vážení rodiče,

z nařízení vlády se prodlužuje uzavření MŠ do 28. 3. 2021.  Celé znění najdete na Úřední desce.