Kontakt

Vedoucí školní jídelny:     Bc. Lenka Matějíčková
Telefon:                                    +420 546 224 373
Email:                                        mskachlikova17.strava@gmail.com

Číslo účtu pro platbu:       2141589399/0800    (platba od 1.1.2018)
Variabilní symbol:               zjistíte u vedoucí školního stravování