Pokyny k platbě

Úplata za předškolní vzdělávání:

Podle zákona č.561/2004 Sb.,(školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno:

Děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší 6 až 7 let věku, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena na částku 430,- Kč měsíčně pro děti s celodenní docházkou.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Platba se provádí bezhotovostním převodem na účet:

číslo účtu:                   2028993349/0800
variabilní symbol:   zjistíte u vedoucí školního stravování
částka:                         430,-

 

Úplata za školní stravování dětí:

Veškeré záležitosti, týkající se stravování, vyřizuje vedoucí školní kuchyně. Stravné se platí bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Úplata za školní stravování je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

číslo účtu:                  2141589399/0800
variabilní symbol:  zjistíte u vedoucí školního stravování
částka:                        děti do 6. let    735,-   
                                       děti od 7. Let   840,-   


Cena stravného pro děti 3–6 let:
   celodenní strava činí 35,- Kč
(oběd 19Kč, přesnídávka 8Kč, svačinka 8Kč)
Cena stravného pro 7 leté děti:       celodenní strava činí 40,- Kč
(oběd 22Kč, přesnídávka 9Kč, svačinka 9Kč)

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., budou děti, které dovrší 7 let v průběhu školního roku, platit již celý školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna, vyšší částku za stravné. Zároveň budou dostávat dle norem větší porce, jak na svačinu, tak na hlavní jídlo. Tato skutečnost je dána zákonem, nelze proto stanovovat žádné výjimky.