Pokyny k platbě

 

Úplata za školní stravování dětí:

Veškeré záležitosti, týkající se stravování, vyřizuje vedoucí školní kuchyně. Stravné se platí bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Úplata za školní stravování je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

číslo účtu:                  2141589399/0800
variabilní symbol:  zjistíte u vedoucí školního stravování
částka:                        děti do 6. let    840,-   
                                       děti od 7. Let   945,-   


Cena stravného pro děti 3–6 let:
   celodenní strava činí 40,- Kč
(oběd 22Kč, přesnídávka 9Kč, svačinka 9Kč)
Cena stravného pro 7 leté děti:       celodenní strava činí 45,- Kč
(oběd 25Kč, přesnídávka 10Kč, svačinka 10Kč)

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., budou děti, které dovrší 7 let v průběhu školního roku, platit již celý školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna, vyšší částku za stravné. Zároveň budou dostávat dle norem větší porce, jak na svačinu, tak na hlavní jídlo. Tato skutečnost je dána zákonem, nelze proto stanovovat žádné výjimky.