Pokyny k platbě

Úplata za školní stravování dětí šk. rok 2023/24

Stravné se platí bezhotovostním převodem na bankovní účet
Číslo účtu: 2141589399/0800

.Děti do 6. let       1 050 Kč
Oběd 26 Kč, přesnídávka 12 Kč, svačinka 12 Kč = 50 Kč/den
Děti od 6. let      1 155 Kč
Oběd 29 Kč, přesnídávka 13 Kč, svačinka 13 Kč = 55 Kč/den

Úplata za školní stravování je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, uvádějte vždy variabilní symbol (evidenční číslo, které jste obdrželi při přijetí přihlášky ke stravování)), do zprávy prosím napište i jméno dítěte.
Veškeré záležitosti, týkající se stravování, vyřizuje vedoucí školní kuchyně. 

Dle vyhlášky 107/2005 Sb., budou děti, které dovrší 7 let v průběhu školního roku, platit již celý školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna, vyšší částku za stravné. Zároveň budou dostávat dle norem větší porce, jak na svačinu, tak na hlavní jídlo. Tato skutečnost je dána zákonem, nelze proto stanovovat žádné výjimky.

Platba školného 2023/24

630 Kč na účet školy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.

č. účtu 2028993349/0800

Školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou.