Jídelna …. odhlášky

 

Odhlašování stravy

V naší MŠ  je nainstalován program VIS www.strava.cz číslo jídelny 6807
bližší informace vám byly zaslány na email.

Děti jsou na stravu automaticky přihlášeny . V případě plánované  nepřítomnosti provádějte odhlášky v tomto programu nejpozději den předem do 13.00 hod (lze i o víkendu, vždy jen do 13. hod.).

Ve velmi nutných případech lze odhlásit jen v pondělí  nejpozději do 7.00 hod.  telefonicky  na tel. č. 546 224 373 (ŠK) nebo na strava.cz.

Pokud nestihnete stravu odhlásit, první den nepřítomnosti  si oběd můžete vyzvednout od  11.30 – 11.45 hod.  Strava se vydává do Vámi přineseného jídlonosiče.

Kontakt do školní kuchyně je pouze pro záležitosti týkající se stravování.

Odhlašování dětí z povinné předškolní docházky nebo ohlašování infekčních nemocí apod. je na tel. 546 220 081, nebo na email: mskachlikova17@gmail.com

 

—————————————————————

Naše školka má vlastní kuchyni, která poskytuje stravování dětem a personálu. Paní kuchařky vaří chutně a dovedou jídlo dětem i lákavě připravit.

Jídelníček sestavuje vedoucí školní kuchyně – respektuje přitom zásady zdravé stravy . Máme kvalitně zavedený celodenní pitný režim, nápoje střídáme, celý den je k dispozici čaj a voda.

Vedeme děti k samostatnosti při stolování. Přinášejí si jídlo a použité nádobí po sobě uklízejí. Předškolní děti používají příbor, ostatní dle přání a zvyklostí z domova.