Školné 2022/23

Pro školní rok 2022/20223 je stanovena výše školného 570 Kč. Platbu prosím uhraďte do 15. dne v daném měsíci.

Děkuji Mišková