Dietní stravování

Vážení rodiče,
Ve  šk.r.2022/23 nebude naše školní kuchyně poskytovat dietní stravování.

Rodiče dětí, které mají určitá dietní či alergická omezení ve stravě , budou celodenní stravu nosit na každý den v jídlonosičích či jiných vhodných uzavřených nádobách (ne sklo!) a předají ji ráno učitelce ve třídě.
Poté bude strava ihned  uschována  do chladících zařízení  a v příslušném čase za dodržení všech hygienických požadavků vč. ohřevu bude dítěti podána.
Pitný režim tj. voda, čaj….bude zachován v plném rozsahu po dobu celého dne.
Při  odchodu dítěte si rodiče odnesou použité jídlonosiče domů.
Dítě nebude přihlášeno do stravování, úhrada nebude požadována.

Ivana Baláková, vedoucí  ŠJ