Aktuální informace

Vážení rodiče,

na www stránkách školy (úřední deska – dokumenty ke stažení) najdete “Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“.
Pokud budete tento dokument potřebovat, vyplňte si ho, prosím, vytiskněte a předejte paní učitelce ve třídě.

Z důvodu uzavření MŠ z naší strany, které bylo delší než 5 dnů, Vám bylo na účet vráceno školné ve výši 150 Kč.

Pololetí kroužků (kromě ESS) končí 30. 1. 2022.
Prosím o jejich úhradu na druhé pololetí do konce ledna.

Děkuji Hana Mišková