Otevření školky

10. 5. 2021 je provoz MŠ opět pro všechny děti. Třídy „pojedou“ v normálním režimu – Berušky, Motýlci a Žabky ve svých třídách.  Ve středu 12. 5. budeme mít karneval – každá třída zvlášť.