Ohleduplnost

Vážení rodiče,

spolu s velkými výkyvy teplot a počasí se začínají opět kolektivem šířit nemoci – střevní virózy, nachlazení, kašel, rýma. Děti tak mohou být přenašeči infekčních a virových onemocnění. Na základě stížnosti z řad rodičů si dovoluji důrazně apelovat na skutečnost, že ve školním řádu naší mateřské školy je zakotveno a vychází ze školského zákona, že rodiče mají povinnost vodit dítě do mateřské školy zdravé.

Během dne, často i při příchodu do třídy, jsou na vašich dětech vidět projevy nemoci. Zdravé a bezpečné prostředí naší školky můžeme zajistit jen se zdravým rozumem a ohleduplností všech zúčastněných – zaměstnanců školy a zákonných zástupců.

V první řadě ubližujeme svým blízkým – vlastním dětem.

 

 

 

Děkuji                                                   Hana Mišková

 

 

 

V Brně dne 3. 10. 2019