Oční screening pondělí 23. 9. od 10 hod. pro zájemce

Logopedická depistáž – pondělí 21. 10. pro vybrané děti

Placení kroužků – cvičení, hrátky s příběhy a flétna – pátek 20. 9. od 7 do 10 hod  a pondělí 23. 9. od 13 do 16 hod v Beruškách