Vážení rodiče,

prosím Vás o přečtení zápisu z třídní schůzky a školního řádu. Zápis je v tunýlku v kapsáři ( přízemí školky). Řád je tam také a i na webových stránkách. Svým podpisem ve třídě potvrdíte, že jste se s nimi seznámili.

Na stolku ve vestibulu jsou závazné přihlášky do kroužků, informace o výletu a očním screeningu.