Prázdninový provoz MŠ ZVÍDÁLEK

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ    15. 7 – 2. 8. 2019

 Provoz MŠ:        6:30 – 16:45 hod.

Stravné:              35,-  Kč/den  (děti 3-6 let)
     40,-  Kč/den  (děti 7 leté)

Školné:               320,-Kč

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ se platba za odhlášenou stravu vyúčtuje a vrátí. Školné se nevrací.

Výdej žádostí o přijetí s evidenčním listem:

Úterý 9. dubna 13:00 – 16:30

Příjem žádostí a evidenčního listu potvrzeného lékařem:</

Úterý 16. dubna 13:00 – 16:30

Vydávání rozhodnutí a platby za prázdninový provoz:

Středa 24. dubna 13:00 – 16:30

Kritéria pro přijímací řízení, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

  1. Bydliště v městské části Brno – Bystrc
  2. Věk dítěte (od nejstaršího)