Vážení rodiče

prosím o zaplacení školy v přírodě do 20. 1. 2019 na účet školky. Variabilní symbol dostanete u paní učitelky.
Děkuji Hana Mišková