Třídní schůzka

pro všechny rodiče se uskuteční 13. 9. 2018 v 17:00 hod. Prosím rodiče, aby si zajistili hlídání dětí.
Na třídní schůzce se seznámíte s novými kroužky, novými zaměstnanci a s dalšími záměry školy.

Nezapomeňte si prosím změnit platbu školného na 430 Kč. Splatnost školného i stravného je 15. dne v daném měsíci.

Děti při nástupu do MŠ potřebují oblečení do třídy, na ven, polštář (+ povlak), malý hrníček (cca 2 dcl), pevnou obuv – do třídy (s patou, ne pantofle) a na procházku. Pro lepší adaptaci je možné, aby si děti přinesly svého plyšáka – přiměřené velikosti :)))

Prosím všechny rodiče, kteří neodevzdali vyplněné dotazníky, aby je první den nástupu donesli. Zároveň Vás prosím, abyste měli trpělivost při vyplňování všech papírů, které nás potkalo v rámci GDPR.

Moc Vám děkuji.
Hana Mišková